Representantskapet

Representantskapet

Representantskapet er Farmaceutenes øverste organ, og består av representanter fra foreningens kretser, seksjoner og fora. Representantskapsmøtene holdes hvert år i november.