Registrering av FEVU-poeng for gjennomførte e-læringskurs

Registrering av FEVU-poeng for gjennomførte e-læringskurs

Hvordan registrere FEVU-poeng for gjennomførte e-læringskurs (fra Apokus)?
 

1) logg deg inn på Min Side
2) klikk deg inn på fanen FEVU
3) velg «Registrer FEVU-aktivitet»  (en liste med oversikt over alle forhåndsgodkjente FEVU-aktiviteter vises)
4) søk opp det aktuelle kurset du har gjennomført i søkefeltet til høyre på siden (skriv gjerne kurskode av type «SM205» eventuelt får du opp alle Apokus-kurs ved å skrive «Apokus» inn i søkefeltet)
5) markér i avkrysningsboksen til venstre for kurset du vil registrere og legg deretter inn fullføringsdato
6) klikk deretter «Jeg har deltatt på denne aktiviteten»

E-læringskurset med assosierte poeng er nå lagt til under «Mine FEVU-aktiviteter» og din FEVU-status er oppdatert