Regioner

Fra 1.januar 2021 har foreningens 15 geografiske kretser gått inn i 5 nye og større regioner. Som medlem av NFF hører du til i en geografisk region. Tilhørigheten avgjøres av arbeidsplassens plassering. 

De nye regionene er som følger: 

  • Nord (tidligere Nordland + Troms og Finnmark krets)
  • Midt (tidligere Møre og Romsdal samt Trøndelag krets)
  • Vest (tidligere Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane krets) 
  • Øst (tidligere Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus samt Østfold krets)
  • Sør (tidligere Aust-Agder, Telemark, Vest-Agder og Vestfold krets)

Retningslinjer for regionstyre