Referat fra NFF-O styremøte 11.4.2014

Referat fra NFF-O styremøte 11.4.2014

Referat styremøte i NFF-O 11.4.2014

 

Tilstede:          Urd Andestad, Mona Skarsaune, Anne Marthe Ringerud (referent), Kristin Kvande

Ane Horvei Andersen

 

 1. Kommunefarmasøyter

Nettverket for kommunefarmasøyter er for tiden ikke aktivt. Kommunefarmasøytene møtes gjennom andre/ulike arenaer og samarbeider om faglige spørsmål. Ønskelig med fagpolitisk nettverk/støtte til for eksempel lønnsforhandlinger. Samarbeidsavtale med Akademikerne – usikkert hvordan denne avtalen fungerer lokalt. Enkeltfarmasøytene forhandler gjerne med egen sjef.

 

 1. Faglig medlemsmøte – frist til mai
 • Har vi penger til møte? Ansvarlig Kristin Kvande
  • Kan vi dekke reisekostnader for medlemmer?
  • Honorar til foredragsholdere?
 • Tema for møte?
  • En kort presentasjon av NFF (-O) – invitere leder TY
  • Hvilke jobber finnes i offentlig sektor – hva jobber farmasøyter med?
 • «overordnet» faglig innhold – ansvarlig: alle
  • Ølbrygging
   • Morten Jonassen
   • Mikrobryggeri
  • Presentasjonsteknikk?
  • Arbeidsglede/psykologi
  • Legemiddelmeldingen?           
   • Sveinung Steinsland
  • Når: En torsdag i september – unngå høstferien
  • Presentasjon fra legemiddelverket
 • Hvor – Lokaler til møte og servering: Ansvarlig: alle
  • Helfo (Helsfyr)
  • H-Dir (Sentrum)
 1. Fordeling av oppgaver i årshjulet (mai)
 • Deltagelse på Sentralstyremøter
  • Urd stiller på møtene før sommeren
  • Ane stiller på et Sentralstyremøtet til høsten
  • Anne Marthe stiller på kretsledertreff
  • Urd stiller på RS
 • Foreløpig årsmelding: ansvarlig: Anne Marthe
 • Finne valgkomité: Urd +  en til. Ansvarlig: Urd
 • Finne revisor: ansvarlig: Kristin Kvande

 

 1. Presentasjon av styret – hva jobber vi med?

 

 1. Møtet ble avsluttet med lunsj på Theketopa