Publiser forskning, doktoravhandling, master- og bacheloroppgave i NFT

Publiser forskning, doktoravhandling, master- og bacheloroppgave i NFT

Ønsker du å dele dine forskningsresultater på norsk? Publiser i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift! Manuskripter i kategori vitenskapelige artikler gjennomgår en kvalitetssikring gjennom ekstern fagfellevurdering, og publisering vil gi publikasjonspoeng. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift tar imot sammendrag av doktoravhandlinger. Studenter og nyutdannede oppfordres til å lage sammendrag av sine master- og bacheloroppgaver for publisering i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.

Se tidligere publiseringer:

Her kan du laste ned forfatterveiledninger.