Profesjonsansvarsforsikring

forsikring_ansvar_jump_forste_annonse3.png

Profesjonsansvarsforsikring

Som farmasøyt er du trent i å finne feil. Men også farmasøyter kan gjøre feil – i verste fall med alvorlig personskade eller død som resultat.  Nå lanserer vi profesjonsansvarsforsikring for farmasøyter – som en ekstra trygghet for våre medlemmer.

Trygghet hvis det ­oppstår skade som du ­holdes ansvarlig for

Stort sett dekkes feil gjennom arbeidsgivers forsikringer.

Når farmasøyter gjør feil, som medfører personskade eller død, vil de aller fleste tilfeller ivaretas av Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Men dersom pasienten eller de etterlatte ønsker at farmasøyten – personlig – skal holde ansvarlig, faller det utenfor NPE.

Profesjonsansvarsforsikringen for farmasøyter supplerer NPE og ordinære ansvarsforsikringer, slik at du er helt sikker, hele døgnet - uansett om feilen oppstår på jobb, eller på fritiden.

Er du farmasøyt og næringsdrivende?

Profesjonsansvarsforsikringen for farmasøyter dekker også tilfeller der du holdes ansvarlig for feil begått av dine ansatte.

Eksklusivt og inkludert

Profesjonsansvarsforsikringen for farmasøyter gjelder KUN for medlemmer av Farmaceutene, og er fra 1.1.21 inkludert i medlemskapet uten ekstra kostnad!

MELD DEG INN I DAG!

 

forsikring_ansvar_annonser3.png