Produksjonsdagen 2019

produksjonsdagen_3.jpg
Foto: Unsplash

Produksjonsdagen 2019

Norges Farmaceutiske Forening arrangerer for tredje gang Produksjonsdagen 2019. Arrangementet er et samarbeid med Legemiddelindustrien og er åpent for deg som jobber med eller er interessert i farmasøytisk produksjon i Norge! 

Arrangementet er gratis og det blir enkel servering fra kl. 16.30 til programstart kl. 17.00.

TID: 5. juni kl. 16.30–19.30
STED: Oslo Cancer Cluster Innovation Park (Ullern Videregående skole), Ullernchausseen 66, auditoriet Kaare Norum
 

FORELØPIG PROGRAM:

  • Takeda - Effektiv tablettproduksjon midt i Asker
  • Pharmaq - Vaksineproduksjon i verdensklasse
  • Vistin Pharma - Virkestoffproduksjon i høykostlandet Norge
  • Ullevål sykehusapotek - Apotekproduksjon i storskala
  • Oncoinvent - Norsk produksjon til kliniske studier
  • Inven2 - Bør start-ups produsere i Norge?
  • BASF - Gull fra havet
  • Leif Rune Skymoen - Oppsummering og veien videre

Følg med for mer informasjon!

Påmelding skjer her.