Produksjonsdagen 2017

produksjonsdagen_slider_nettside.png

Produksjonsdagen 2017

Produksjonsdagen er et åpent arrangement. Vi ønsker alle velkommen som jobber med eller som er interessert i farmasøytisk produksjon!

Påmeldingsfrist mandag 18.september kl 08.00. 

 

Torsdag 21. september 2017

Tid: kl 17-20

Sted: 
Oslo Cancer Cluster, Ullernchausseen 64/66
Store Auditorium, AU218 Kaare Norum

Påmeldingsfrist:
Mandag 18. september kl 08.00

Målgruppe
Arrangementet retter seg mot

  • dere som jobber i en produksjonsbedrift
  • øvrige som er interessert i farmasøytisk produksjon

Deltakeravgift
Gratis for alle

Mål for dagen
Hovedmålet med dagen er å 

- møte andre involverte i farmasøytisk produksjon
- høre hva andre gjør for å få suksess
- få en bedre oversikt over legemiddelproduksjon og industri i Norge

Program (foreløpig)
17:00 – 18:00 Lett servering

18:00 – 18:50 Ulike foredrag

18:50 – 19:10 Pause med kaffe og frukt

19:10 – 20:00 Ulike foredrag

Foredragene blir bl.a. fra:

LMI (Legemiddelindustriforeningen) ved Monica Larsen

Curida ved Leif Rune Skymoen eller Cecilie Vo

Statens Legemiddelverk ved Tone Agasøster og Line Saxegaard

GE Healthcare ved Gunnar Byberg 

Norges Farmaceutiske Forening ved Rønnaug Larsen

Norsk medisinsk syklotronsenter ved Thor Audun Saga

Sykehusapoteket Radiumhospitalet ved Lise Raanes Rødøy

Havlandet Forskningslaboratorium ved Quynh Le 

Catapult Life Science ved Astrid Hilde Myrset

Påmelding
Invitasjon vil bli sendt ut til medlemmer på mail. Påmelding skjer via Quest-back-lenken. 
Ikke-medlemmer melder seg på via lenke her. 

Kontaktperson
Har du spørsmål om arrangementet?
Kontakt Ørjan Apeland (leder av NFF-P) på orjan.apeland@syklotronsenteret.no