• dsc_10.png

Politikk

Norges Farmaceutiske Forening jobber for en bedre helsetjeneste hvor flere får tilgang til farmasøytenes kompetanse.

Feilmedisinering fører hvert år til unødvendige lidelser for mange pasienter. En av de vanligste årsakene til pasientskader skyldes feil bruk av legemidler.  Bedre tilgang til farmasøyter kan bidra til å forebygge eventuelle feilbruk hos pasienter, pårørende og annet helsepersonell. 

Foreningen er en aktiv pådriver, rådgiver og nytenker i helsepolitikken, og vi fremmer målrettede tiltak for folkehelsen. Her kan du lese mer om hva vi mener.

Policydokumenter: