Plasstillitsvalgt - når trenger man det da?

Plasstillitsvalgt - når trenger man det da?

Leder NFT 1/2019