Pensjonerte farmasøyter som bidro på sykehusapotekene under koronakrisen får avkortet pensjon.

Rønnaug Larsen alvorlig 3

Pensjonerte farmasøyter som bidro på sykehusapotekene under koronakrisen får avkortet pensjon.

— Vi synes det er trist og veldig unødvendig at pensjonerte farmasøyter som bidro under koronakrisen blir straffet, sier leder i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Rønnaug Larsen. 

Et lovunntak i våres sørget for at mange pensjonerte helsearbeidere fikk beholde full pensjon når de sa ja til å jobbe for å bidra under koronakrisen, mens pensjonerte farmasøyter som jobbet i sykehusapotek fikk avkortet pensjon.  I et høringsforslag foreslår Arbeids- og sosialdepartementet å forlenge unntaksregelen til 1. juni 2021.  Lovendringen er lagt ut på høring og Farmaceutene har sendt inn høringssvar der de på nytt gjør oppmerksom på at farmasøyter ikke er omfattet . 

«Fordi offentlige sykehusapotekene er definert som apotek og lov 20. mars 2020 nr. 4 om endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. ikke omfatter pensjonerte farmasøyter som ønsker å bidra i apotek ble dette til hinder for at pensjonerte farmasøyter kunne bidra i den grad det var nødvendig for å sikre beredskapen. Vi finner dette svært uheldig for offentlig beredskap. I tillegg er det skuffelse over at pensjonerte farmasøyter som har bidratt i dette viktige arbeidet har fått avkortet sin pensjon.» skriver Larsen.

Les mer om saken på farmatid.no