Pensjon

Som medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) har du tilgang til innloggingstjenesten Min Side på Statens Pensjonskasse sine hjemmesider. Sidene gir deg god oversikt over din egen pensjon på en enkel måte og du kan gjøre ulike pensjonsberegninger på pensjonskalkulatoren.
Pensjonskalkulatoren er ment som et hjelpemiddel for å gi medlemmer som har rett til pensjon etter hovedreglene et anslag på fremtidig pensjon.
Her kan du lese mer om pensjonskalkulatoren og hva den beregner.

For de som er født i 1954 eller senere
I 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon. Det er ennå ikke avklart hvordan reglene for alderspensjon i offentlig tjenestepensjon blir for de som er født i 1954 eller senere. Beregningen som foretas i pensjonskalkulatoren er basert på reglene for de født til og med 1953, og gir derfor kun en indikasjon på hva de kan få.

Hva beregner kalkulatoren?
Når vi beregner pensjonen tar vi utgangspunkt i pensjonsopptjeningen du har hittil, både i POA og i folketrygden, kombinert med opplysningene du selv oppgir i kalkulatoren. Pensjonskalkulatoren beregner avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor, tjenestepensjon fra POA og alderspensjon fra folketrygden. Dersom du står i en stilling med aldersgrense 65, 63 eller 60 år kan du ikke beregne AFP.

Kalkulatoren beregner fremtidige utbetalinger etter dagens kroneverdi.
Beløpene oppgis før skatt.

 

Når vi beregner pensjonen forutsetter vi at du:

  • har rett til AFP både etter folketrygdens regler og etter regler for offentlig tjenestepensjon
  • ​har rett til alderspensjon fra folketrygden
  • har samme registrerte sivilstand når du går av med pensjon som du har registrert i dag
  • tar ut pensjon den 1. i måneden etter fylte år
  • går tilbake til sist registrerte stillingsforhold, per simuleringsdato, dersom du i dag har permisjon
  • opplysninger som er innrapportert fra arbeidsgiver er korrekte 
  • ved uttak av pensjon har bodd i Norge i 40 år eller mer etter fylte 16 år
  • ikke har tillegg i folketrygden

Beregningen er foreløpig

Det ligger en del forutsetninger og begrensninger til grunn når du gjør en beregning. Beregningen er derfor foreløpig. POA tar forbehold om at pensjonen du i fremtiden får utbetalt kan avvike fra resultatet av denne beregningen. Beregningen er ikke juridisk bindende.

Gå til Min side