Pasienten bør kunne bestille egen oppfølging

bestemme_selv_scrabble.jpg
Rønnaug Larsen, Norges Farmaceutiske Forening

Pasienten bør kunne bestille egen oppfølging

Det vil være gammeldags tankegang om det bare er legen som skal kunne avgjøre om pasienter skal få ekstra oppfølging eller ikke i apotek, mener Farmaceutenes leder Rønnaug Larsen.

I vår moderne helsetjeneste får pasienter stadig mer innflytelse på - men også mer ansvar for -  eget behandlingsopplegg. Det kan være mye medisinsk informasjon å sette seg inn i, og ikke alt er like lett å forstå.
 

Akkurat nå sitter det offentlige og vurderer om de via farmasøyter på apotek skal tilby ekstra oppfølging – gratis – til pasienter som bruker legemidler på «blåresept». I første omgang de som bruker inhalasjonsmedisiner, og de som starter opp med blodfortynnende, blodtrykkssenkende og/eller kolesterolsenkende legemidler.
 

For de som bruker inhalasjonsmedisiner kan apotekfarmasøyten blant annet sjekke om medisinen inhaleres på riktig måte slik at den kommer ned i lungene og får virke på riktig sted. For de som starter opp med ny medisin kan apotekfarmasøyten tilby oppfølgingssamtaler – der man kan få ekstra tips og råd også etter at man har startet å bruke medisinen.

Det er veldig gledelig at også det offentlige vurderer å gjøre seg mer nytte av den kompetansen farmasøyter i apotek besitter. En kompetanse som både er av høy kvalitet og veldig lett tilgjengelig, uttaler Rønnaug Larsen. 
 

- Jeg håper også at pasientene selv kan få bestille slik ekstra oppfølging hos apotekfarmasøyten, slik at tilgjengeligheten kan utnyttes best mulig.
Med det fokuset som er på at pasienter må ta mer ansvar for egen helse, ville det være gammeldags tankegang om det bare er legen som skal kunne avgjøre om man skal få ekstra oppfølging eller ikke.