Oversikt over tillitsvalgtskurs

medlemsfordel_kurs.png

Farmaceutene arrangerer årlige kurs og konferanser for sine tillitsvalgte på alle nivåer. I tillegg holder vi andre arbeidslivsrelaterte foredrag på studiestedene og i kretsene/seksjonene etter avtale. Ta kontakt med sekretariatet dersom det er noe du lurer på.

Følg med i kalenderen for oppdatert informasjon om nye kurs. Invitasjoner vil gå ut til de aktuelle tillitsvalgte pr Questback. Dersom du finner et kurs du mener du skulle vært invitert på, send oss en henvendelse på kurs@farmaceutene.no

Nettkurs

Vi tilbyr gratis nettkurs for tillitsvalgte. Kursene er selvsagt også tilgjengelige for andre medlemmer som er nysgjerrige, eller som vurderer å stille til valg.

Planlagte kurs

Bestilling av reiser, reiseregninger og lønnsrefusjon

Les mer her...

Kurs-, seminar- og konferansetilbudet

Det er vår ambisjon at tillitsvalgte i Norges Farmaceutiske Forening skal ha et kurstilbud som gir nødvendig kunnskap og trygghet til å ivareta tillitsvalgtsrollen. Vi tilbyr derfor ulike kurs rettet mot tillitsvalgte i foreningen. Enkelte kurs går på tvers av seksjoner og tariffområder, mens andre er spisset inn mot spesielle grupper.

Det er også en ambisjon at foreningen skal ha et relevant tilbud til medlemmer i leder- og mellomlederstillinger.

Tilbudet til NFF-A (tillitsvalgte i private apotek)

Tilbudet til NFF-F (tillitsvalgte i sykehusapotekene og andre helseforetak)

Tilbudet til NFF-O (tillitsvalgte i stat og kommune)

  • Nettkurs: Farmaceutenes introduksjonskurs for tillitsvalgte (og andre interesserte medlemmer)
  • Nettkurs: Medbestemmelse og samarbeid i Staten
  • Grunnkurs stat (i samarbeid med Legeforeningen, Veterinærene, Samfunnsøkonomene og Psykologforeningen)
  • Høstkurs stat (i samarbeid med Legeforeningen, Veterinærene, Samfunnsøkonomene og Psykologforeningen)
  • Kurs i lokale forhandlinger i kommunene (arrangeres av Akademikerne kommune)
  • Tillitsvalgtssamling for NFF-O

Tilbud til NFF-D

Tilbud til farmasistudentene

NFF avholder jobbsøkerkurs og introduksjonskurs for farmasistudentene ved universitetene etter avtale med studentkretsen.

Jobbsøkerkurs og introduksjonskurs som er planlagt ligger i kalenderen: http://www.farmaceutene.no/kalender

 

Norges Farmaceutiske Forening er medlem av Akademisk studieforbund (AKS).

Avholdte kurs