Uorganisert virksomhet

Dersom Farmaceutene ikke har inngått overenskomst/tariffavtale med virksomheten, er lønns- og arbeidsbetingelser opp til dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.