Spekter - Område 4

I Spekter område 4 ligger virksomheter med et tydelig samfunnsoppdrag, slik som Norsk Helsenett SF og etter hvert Helseplattformen AS.