Hengavtale Norsk medisinaldepot/Vitusapotek

Farmaceutene tilbyr frittstående apotek å inngå kollektiv avtalebinding, der de forplikter seg til å følge overenskomsten som gjelder for Norsk medisinaldepot.