Hengavtale Apotekoverenskomsten for Virke

Farmaceutene tilbyr frittstående apotek å inngå kollektiv avtalebinding, der de forplikter seg til å følge Apotekoverenskomsten mellom Virke og Farmaceutene.