Apotek uten tariffavtale

Størstedelen av norske apotek er medlemmer av en arbeidsgiverorganisasjon som Virke, Spekter eller NHO. I disse tilfellene etablerer Farmaceutene tariffavtaler, når vilkårene for dette er oppfylt. Det er imidlertid også en rekke frittstående apotek som velger å ikke være medlem av en arbeidsgiverorganisasjon. Ved slike apotek må det inngås avtale direkte med Farmaceutene. Inntil avtale er inngått har ansatte ved disse apotek ingen kollektive rettigheter, og arbeidsgivers styringsrett gjelder innenfor rammene av lovverket. Det innebærer bl.a. at eventuelle lønnsreguleringer er opp til arbeidsgivers beslutning.