Overenskomster

Selv om arbeidsgiver ikke er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon, kan Farmaceutenes medlemmer i virksomheten gå sammen i en bedriftsgruppe, og kreve tariffavtale. En slik avtale vil vanligvis gå ut på at man avtaler å følge et eksisterende tariffområde, men det kan også opprettes helt nye avtaler, uten bindinger til eksisterende områder.

KS

KS er forhandlingsorganisasjonen for norske kommune og fylkeskommuner. Medlemmer av Farmaceutene ansatt i en kommune eller i fylkeskommunen (videregående skoler) blir ivaretatt gjennom vårt samarbeid med Akademikerne kommune.

NHO

Hvis arbeidsgiver er medlem av NHO, kan tre eller flere medlemmer av Farmaceutene i virksomheten gå sammen i en bedriftsgruppe, og kreve tariffavtale.

Oslo kommune er en egen arbeidsgiver, som har en egen tariffavtale. Farmaceutenes medlemmer ansatt i Oslo kommune, er omfattet av dette avtaleverket gjennom Akademikernes avtale.

I Spekter område 9 "Øvrige virksomheter" hører bl.a. NMD/Vitusapotek, Mediq og Veso apotek hjemme. Farmaceutene har kun overenskomst med NMD/Vitusapotek.
 

Staten ved Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har inngått tariffavtale med Akademikerne stat, som Farmaceutenes medlemmer er omfattet av.

Virke - Apotek er Farmaceutenes største overenskomstområde. Her hører bl.a. Apotek 1, Boots, Diakonhjemmet sykehusapotek, Lovisenberg sykehusapotek og en rekke frittstående apotek hjemme.

Farmaceutenes medlemmer ved Diakonhjemmet sykehus er omfattet av tariffavtalen for spesialisthelsetjenesten i tariffområdet Virke - HUK (Helse, undervisning og kultur).

Medlemmer av Farmaceutene som er ansatt på kjedekontor hos Apotek 1 og Boots, eller i virksomheter som ikke er apotek, men som er medlem i Virke, kan danne bedriftsgrupper med tre eller flere medlemmer, og fremme krav om overenskomst.