Overenskomster

Norges Farmaceutiske Forening organiserer farmasøyter som jobber innenfor forskjellige sektorer. Arbeidsforhold reguleres av lover, tariffavtaler og den individuelle arbeidsavtalen. På mange arbeidsplasser er arbeidsforholdet regulert gjennom tariffavtaler/overenskomster. Hvilket tariffområde du tilhører bestemmes av hvilken arbeidsgiver du er ansatt hos. Tariffavtalene regulerer arbeidstakernes lønns- og arbeidsbetingelser.

Du kan lese mer om hvilke regler som gjelder under "hvilke regler gjelder for meg".

Virke

I tariffområdet Virke (tidligere HSH) har Farmaceutene interesser innen to overenskomstområder. Det er den samme hovedavtalen som gjelder for begge overenskomstområder.

Virke-Apotek

Overenskomsten mellom Virke og Farmaceutene for apotek gjelder farmasøyter ansatt i Apotek 1, Boots, Lovisenberg og Diakonhjemmets sykehusapotek, samt diverse frittstående apotek.

Last ned hefte med hovedavtale og overenskomst.

Kjedevise protokoller

Tidligere overenskomst:

Virke-HUK

Farmaceutene og Virke har inngått en avtale om at Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten som gjelder for farmasøyter ansatt på Diakonhjemmet sykehus.

 

Spekter

NMD/Vitusapotek, sykehusapotekene (unntatt Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehusapotek) og de andre helseforetakene er medlem av Spekter. Farmaceutene er medlem av SAN - Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter. Det er SAN som møter Spekter i de sentrale forhandlingene.

  • I Spekter-området er Hovedavtalen, og innledende del av overenskomsten (A-delen) felles. Disse finner du på nettsidene til SAN.

Område 9 - NMD/Vitusapotek

Gjeldende overenskomst:

Last ned hefte med Hovedavtale, A-del og B-del.

Tidligere overenskomst:

  • Overenskomst Farmaceutene - Vitusapotek 2014-2016, overenskomstens A-del mellom Spekter og SAN (2014-2016) samt hovedavtale mellom Spekter og SAN (2013-2016)
  • Overenskomst HSH - NFF 2010 - 2012 (gjaldt for Vitus/NMD før de meldte seg inn i Spekter)

Område 10 - Helseforetak

Gjeldende overenskomster:

Tidligere overenskomster:

Staten

Staten utgjør et eget forhandlingsområde. Farmaceutene har inngått en samarbeidsavtale med Akademikerne som innebærer at Akademikerne stat forhandler på vegne avFarmaceutene overfor staten.

KS

Tariffavtalene som gjelder for KS omfatter ansatte i kommunene og fylkeskommunene. Farmaceutene har tilsluttet seg disse avtalene. Farmaceutene har også inngått en samarbeidsavtale med Akademikerne kommune innenfor dette forhandlingsområdet.

Oslo kommune

Oslo kommune utgjør et eget tariffområde. Farmaceutene har tilsluttet seg avtalene. Farmaceutene har også inngått en samarbeidsavtale med Akademikerne kommune innenfor dette forhandlingsområdet.

NHO

Diverse virksomheter innen legemiddelindustrien, samt Komplett nettapotek, er organisert i NHO. Farmaceutene inngikk 22. desember 2016 hovedavtale med NHO, som gjør det mulig for bedriftsgrupper av våre medlemmer å be om overenskomst i sin bedrift.

NHO-bedrifter med avtale

Direkteavtaler

Farmaceutene har inngått direkteavtaler med nedenstående virksomheter.