OU-avtale Virke apotek

OU-avtalen (organisasjons- og utviklingsmidler) for Virke-apotek dekker kostnader til tillitsvalgtopplæring innen tariffområdet.

Satser gjeldende fra 1. april 2019 ligger i protokoll fra 2018.

Satsene for farmasøyter er fra 1. april 2019 som følger:

  • Farmasøyter som arbeider 4 timer eller mer per uke
    • Arbeidsgiverandel 25,- pr mnd.
    • Arbeidstakerandel 25,- pr mnd.
  • Farmasøyter som arbeider 15 timer eller mer per uke
    • Arbeidsgiverandel 25,- pr mnd.
    • Arbeidstakerandel 25,- pr mnd.