OU-avtale Virke apotek

OU-avtalen (organisasjons- og utviklingsmidler) for Virke-apotek dekker kostnader til tillitsvalgtopplæring innen tariffområdet.