Del B Norsk Helsenett SF

Ved Norsk Helsenett SF er det etablert et SAN-samarbeid, og inngått overenskomst på vegne av SAN-gruppen.