Avtale med Vitusapotek Verdal AS

For Høvleriet Apotek AS er det avtalt at man følger avtalen for NMD/Vitusapotek.