Avtale med Vitusapotek Torvbyen Fredrikstad AS

For Vitusapotek Torvbyen Fredrikstad AS er det avtalt at man følger avtalen for NMD/Vitusapotek.