Avtale med Vikenapotekene AS for Vollen apotek

Vollen apotek (VIkenapotekene AS) er et frittstående apotek som ahr inngått avtale om å følge Virkes apotekoverenskomst.