Avtale med Vikenapotekene AS for Vitusapotek Åssiden

Vitusapotek Åssien (Vikenapotekene AS) er et frittsåtende apotek som driftes under Vitusnavnet, og som har bundet seg til å følge NMD-overenskomten.