Avtale med Svinesundparken Apotek AS for Ditt apotek Svinesundparken

For Ditt apotek Svinesundparken (Svinesundparken Apotek AS) er det avtalt at man følger avtalen for NMD/Vitusapotek.