Avtale med Svinesundparken Apotek AS

For  Svinesundparken Apotek AS er det avtalt at man følger avtalen for NMD/Vitusapotek.