Avtale med Lyngenfjord apotek AS for Apotek 1 Lyngenfjord

Apotek 1 Lyngenfjord (Lyngenfjord Apotek AS) er et frittstående apotek som har bundet seg til å følge Virkes Apotekoverenskomst.