Avtale med Grünerløkka Apotek AS for Ditt apotek Grünerløkka

For Ditt Apotek Grünerløkka (Grünerløkka Apotek AS ) er det avtalt at man følger Apotekoverenskomsten mellom Virke og Farmaceutene.