Avtale med Grünerløkka Apotek AS

For Grünerløkka Apotek AS (Ditt Apotek Grünerløkka) er det avtalt at man følger Apotekoverenskomsten mellom Virke og Farmaceutene.