Avtale med Ditt apotek Rødberg AS for Ditt apotek Rødberg

For Ditt apotek Rødberg (Ditt apotek Rødberg AS) er det avtalt å følge Virkeoverenskomsten for apotek.