Avtale med Ditt apotek Kværnerbyen

Ditt apotek Kværnerbyen (Apotek Kværnerbyen AS) er et frittstående apotek, som har inngått avtale om å følge apotekoverenskomsten for Virke.