Avtale med Apoteket Brakerøya AS for Apotek 1 Brakerøya

For Apotek 1 Brakerøya (Apoteket Brakerøya AS) er det avtalt at man følger Apotekoverenskomsten mellom Virke og Farmaceutene.