Avtale med Apoteket Brakerøya AS

For Apoteket Brakerøya AS (Apotek 1 Brakerøya) er det avtalt at man følger Apotekoverenskomsten mellom Virke og Farmaceutene.