Oslo universitetssykehus HF (OUS)

Farmaceutene har inngått egen overenskomst ved Oslo universitetssykehus HF (OUS).