Oslo kommune

Oslo kommune er en egen arbeidsgiver, som har en egen tariffavtale. Farmaceutenes medlemmer ansatt i Oslo kommune, er omfattet av dette avtaleverket gjennom Akademikernes avtale.