Oppsummering av årets lønnsoppgjør for våre medlemmer 2015

bankort og mynter.jpg
Farmaceutene

Oppsummering av årets lønnsoppgjør for våre medlemmer 2015

På områdene apotek og helseforetak

Apotekområdet

Sentrale forhandlinger med Virke: Det ble ikke gitt sentrale tillegg i mellomoppgjøret 2015. Partene ble enige om at det skal gjennomføres reelle lokale forhandlinger på grunnlag av den enkeltes bedrifts virkelighet, dvs. bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

Lokale forhandlinger i Apotek 1: lokalt tillegg på 2,33 % fra 1.4 noe som tilsvarer 6,- kr pr time på gjennomsnittslønnen for farmasøyter i Apotek 1. Dette tilsvarer 12.000,-  kr i gjennomsnitt for farmasøyter i Apotek 1.

Lokale forhandlinger i Boots: lokalt generelt tillegg på 2 % fra 1.4. Den lokale lønnstabellen i Boots justeres også med 2%. Dette tilsvarer 10.000,-  kr i gjennomsnitt for farmasøyter i Boots.

Frittstående apotek medlem av Virke: lokale forhandlinger gjennomføres på hvert enkelt apotek. Ikke alle er ferdig forhandlet.

Lokale forhandlinger i Vitusapotek: generelt tillegg på 1,35% + 1,3% til individuell fordeling fra 1.4.

 

Foretaksområdet

Resultater fra lokale forhandlinger:

Helse-Bergen: 2,83% i ramme fra 1.1.

Sykehusapotekene i Midt HF: 2,7% i ramme fra 1.1.

Sykehusapotekene i Nord: 2,7% i ramme fra 1.1.

Oslo universitetssykehus: 2,7% i ramme fra 1.4.

Sykehusapotekene i Sør-øst HF: 2,7% i ramme fra 1.1.

Sykehusapoteka Vest: 2,69% i ramme fra 1.1. 

 

Ta kontakt med hovedtillitsvalgte på ditt område om du har ytterligere spørsmål til lønnsoppgjøret.