Oppstart forhandlingene i Spekter

img_3840-kopi.png

Oppstart forhandlingene i Spekter

Hovedoppgjøret 2018 for Spekter åpnet mandag 10. april kl 10. SAN krever frie lokale forhandlinger for sine medlemmer.

Spekter er inndelt i 10 forhandlingsområder, der Farmaceutene har medlemmer i område 9 og område 10. Farmaceutene er representert i forhandlingene gjennom SAN.

- Vi ser frem til gode og konstruktive forhandlinger, sier SANs leder Birgithe Hellerud. - SAN krever frie lokale forhandlinger for våre medlemmer, og det er de tillitsvalgte ute i virksomhetene som sammen med sine arbeidsgivere skal finne de gode løsningene, legger hun til.

Sentralt avtalte frister

De sentrale parter forhandler overenskomstens del A, der bl.a. forhandlingsfristene for de respektive områdene inngår. Det vil i år også bli en diskusjon rundt områdeinndelingen for Spekters forhandlingsområder.

Følg med på nettsidene til Farmaceutene og SAN for å holde deg oppdatert på oppgjøret.

Når de innledende forhandlingene er avsluttet vil det bli sendt ut informasjon til alle tillitsvalgte som skal gjennomføre de lokale forhandlingene.

- Jeg vil allerede nå oppfordre de hovedtillitsvalgte og foretakstillitsvalgte til å ta kontakt med sine arbeidsgivere, og starte avklaring av medlemslister og forhandlingsdatoer, sier Farmaceutenes forhandlingssjef Jon Ole Whist.