Opprettelse av apotekerforum

chemist-2026442_1280.png
Pixabay

Opprettelse av apotekerforum

Apotekere er en unik gruppe i medlemsmassen, ansatt på kontrakter uten rett til overtid, og lederansvar for andre medlemmer i vår forening. Apotekere kan føle at de står litt alene og det er derfor viktig å ivareta apotekere spesielt. Apotekere har også en god og bred forståelse av apotekverdenen, noe som er viktig for foreningen når vi utarbeider vår politikk og gir innspill.

Gjennom apotekerforum kan apotekere bidra til at bruk av farmasi i apotek utvikler seg positivt, slik at apotek opprettholdes som en engasjerende og spennende arbeidsplass for apotekere og beholder sin posisjon som en viktig del av helsetjenesten.

Apotekerforum har tre hovedformål:

  • skal gi apotekere det hen trenger som arbeidstager i særlig uavhengig stilling slik at hen står sterkere i møte med arbeidsgiver
  • gi innspill på foreningens politikk for å styrke og ivareta apotek og apotekeres interesser
  • bidra til møteplasser for apotekere på tvers av kjedene

Vi trenger deg!

Vil du være med å bidra i styret til apotekerforum? Meld deg til leder@farmaceutene.no før 17.mai.