Om å være agent

Om å være agent

(Siste nytt fra leder, publisert i NFT 2/2020)

I går lærte jeg meg et nytt ord – endringsagent; noen som med engasjement og eierskap ­identifiserer nødvendig endring og bidrar med sin spesielle erfaring og kompetanse om endring i iverksetting og måloppnåelse. En endringsagent kan være en enkeltperson, en gruppe mennesker eller en hel organisasjon.

 

Ordet kom opp i forbindelse med en diskusjon rundt digitalisering, og hvordan denne fører til endring av arbeidsoppgaver, og – ikke minst – måter arbeids­oppgaver utføres på. Digitalisering er ikke bare «strøm på papir», men fører også til at man må tenke annerledes.

 

Digitalisering og automatisering er for eksempel ­viktige faktorer til at Farmaceutene mener det er godt ­grunnlag for Norge til å satse mer på legemiddel­produksjon. Maskiner har erstattet behovet for ­personell, og det man trenger mer av er høyere utdannet arbeidskraft – noe som selv NOU 2019: 2 fra regjeringen fastslår er relativt billig i Norge.

 

For apotekfarmasøyter kan man se for seg at ­digitalisering og maskinlæring faser ut mange (alle?) av ­kontrollfunksjonene som gjøres i dag. Arbeids­oppgavene vil da bli tjenester, informasjon, rådgivning, veiledning og motivering av kunder/pasienter. Mange spør seg da om det vil bli behov for apotefarmasøyter og om fysiske apotek vil fortsette å eksistere i frem­tiden. Alt kan jo bestilles og leses på nettet.

 

Jeg tror da at mange glemmer en vesentlig ting, ­nemlig at ikke alle lærer på samme måte. Innen pedagogikken kalles dette læringsstiler. Noen er visuelle og lærer best ved å lese og skrive. Noen er auditive og lærer best ved å lytte og diskutere. Og noen er taktile/­kinetiske og lærer best gjennom bevegelse, berøring og handling. Så selv om nettkjøp er lettvint for mange – og kommer absolutt til å øke, er det fortsatt mange som foretrekker å snakke med noen ansikt til ansikt. 

 

I apotek erfarer man nå for eksempel at legemiddelmangelproblematikken fører til at mange trenger ekstra veiledning rundt bruk av alternative preparater. 

 

Erfaringer fra andre bransjer rundt nettkjøp viser at for komplekse produkter der man ønsker å diskutere med noen og/eller for produkter som man ønsker å få med seg med en gang, går forbrukerne i fysiske butikker for å handle.

 

Men jeg undrer meg fortsatt over at ikke noe ­apotek har startet med å tilby videosamtaler (Skype e.l.). Mange ønsker å se den man snakker med når man trenger råd og veiledning. Skal man være omnikanal, burde dette inkluderes.

 

Men tilbake til dette med endringsagent. Jeg har også vært litt endringsagent. I januar har jeg reist rundt og møtt representanter for kretsstyrene våre. Noen av dere har kanskje lest om dette på våre Facebook-­sider? I den nye organisasjonsstrukturen går ­foreningen fra å ha kretsstyrer til å ha region­styrer, og hvordan dette skal skje rent praktisk har vært tema for møtene. Her har kretsstyrene kommet med mange gode innspill. Du kan lese mer om møtet med ­kretsstyrene i Region Øst i dette tidsskriftet.

 

Ellers håper jeg så mange som mulig prøver å få ­vervet en kollega til å bli medlem i foreningen. Vi er stadig i vekst, men trenger så mange medlemmer som mulig for å være en sterk stemme. Melder de seg inn før 1. april er de med i årets lønnsoppgjør.

 

Det eneste konstante er forandringer er et kjent uttrykk (Heraklit), og med det i minne bør vi nok alle satse på å være agenter – endringsagenter.

 

Rønnaug Larsen, leder av Farmaceutene