Om salg av homeopatiske legemidler utenfor apotek

Om salg av homeopatiske legemidler utenfor apotek

Farmaceutene stiller spørsmål ved bakgrunnen for at salg av homeopatiske legemidler foreslås innlemmet i LUA-ordningen.
​Les hele høringssvaret.