Om pasientens legemiddelliste

Om pasientens legemiddelliste

Farmaceutene har lenge etterlyst en samlet oversikt over pasientens legemiddelbehandling tilgjengelig for flere typer helsepersonell og er tilfreds med at det nå ser ut til å bli en realitet. 
I høringssvaret gjøres imidlertid en del presiseringer og forslag til endringer fra Farmaceutenes side.  

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forskriftsendringer nødvendig for å etablere pasientens legemiddelliste ut på høring. Med pasientens legemiddelliste menes en enhetlig og oppdatert oversikt over den enkeltes legemiddelbehandling.

Farmaceutene  foreslår en presisering i §3-1 Reseptformidlerforskriften; "Pasientens legemiddelliste kan gjøres tilgjengelig for autoriserte og autentiserte farmasøyter" - og ikke helsepersonell som foreslått av departementet. Begrunnelsen for dette er at farmasifaglige vurderinger vedrørende pasientens legemiddelbruk er et farmasøytisk anliggende.
 

Et annet viktig poeng som trekkes frem er at det i all kommunikasjon knyttet til pasientens legemiddelliste bør presiseres at listen ikke nødvendigvis er fullstendig. 

Les hele høringsuttalelsen