Om forkortet gyldighet for antibiotikaresepter

Om forkortet gyldighet for antibiotikaresepter

Farmaceutene ønsker forslag om forkortet gyldighetstid på resepter på antibiotika velkommen. 

Farmaceutene etterlyser at de foreslåtte endringene i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek ikke bare skal gjelde for e-resepter, men også papirresepter.
Les hele høringssvaret fra Farmaceutene.