Offentlig sektor: Forlengelser av tariffavtaler og endringer i arbeidstid

dollar-3289367_1920.jpg
Pixabay: dollar-3289367_1920.jpg

Offentlig sektor: Forlengelser av tariffavtaler og endringer i arbeidstid

I de store offentlige områdene er lønnsoppgjørene er utsatt og tariffavtalene er prolongert som følger av koronasituasjonen. Partene har også blitt enige om midlertidige endringer i arbeidstidsbestemmelsene.

I disse tariffområdene er Norges Farmaceutiske Forening representert gjennom Akademikerne stat, Akademikerne kommune og SAN/SAN-Helse.

Her følger en kort oversikt over det som er avtalt.

Tariffavtalene forlenges

  • I Spekterområdene er utsettelsen avtalt av SAN.
  • I staten, KS og Oslo kommune er dette omtalt hos Akademikerne.

Endringer av arbeidstid: