Nytt engasjement blant farmasistudentene

studenstyret.jpg
Full innsats for studentene: Studentstyret i NFF ivrer etter å gjøre en innsats for alle norske ­farmasistudenter. Leder Julia i midten er flankert av (f.v. med klokken) Tuqa, Dan Filip, Marthe, Kristoffer, Jenny og Azad. Foto: Tore Rasmussen Steien

Nytt engasjement blant farmasistudentene

Etter en periode med lite ­aktivitet har en gruppe ­engasjerte ­studenter fra hele landet ­etablert nytt styre i Farmaceut­enes student­forum.

Tirsdag 9. april ble studentstyret i ­Norges Farmaceutiske Forening konstituert og består av leder Julia Jørstad fra ­Universitetet i Tromsø og styremedlemmene Marthe Simonsen fra København Universitet (som representerer alle utenlandsstudenter), Tuqa Alkassar fra Oslo Met, Dan Filip ­Blindheim og Jenny Ihle fra Universitetet i Bergen, Azad Zewy fra Nord universitet og Kristoffer ­Sjögren fra Universitetet i Oslo. Det mangler kun ­representant fra NTNU.
Alle har vært aktive i foreningen, blant annet som studentambassadører, og var ikke ­vanskelige å be da foreningen sentralt tok ­initiativ til å etablere et nytt styre.

— Jeg vil være med og gjøre farmasøytene mer synlig, sier den ferske leder Jørstad.
Ihle legger til at det også er viktig å ­synliggjøre NFF overfor studentene. Ikke bare kan de ha nytte av det etter hvert, men mange jobber også ved siden av studiene.

— Så det er viktig å vite hva slags rettigheter de har, sier hun.
Studentene gleder seg til å gå løs på ­arbeidet. Engasjementet blant farmasi­studentene har vært lavt i noen år.

— Men det er et tungt studium, og alle har ganske mye å gjøre, konstaterer Ihle.
Samtidig vet hun at farmasistudenter bryr seg om faget sitt, og at det er mange som er medlem i foreningen. Derfor tror hun det er bra potensial for å øke engasjementet blant sine medstudenter. I starten av april 2019 hadde foreningen 562 studentmedlemmer.

Jobbe for studentene

Studentstyrets viktigste oppgaver er å bevisstgjøre studenter om, og rekruttere studenter til, foreningen og styrke farmasifaget på studiestedene.
Det ferske styret har noen hovedsaker de skal jobbe med i nærmeste fremtid. De ønsker blant annet å forbedre praksisperioden, som er forskjellig fra studiested til studiested og fra praksisplass til praksisplass.

— Nå er en veldig avhengig av en engasjert veileder, sier Jørstad.

— Vi skulle gjerne ha standardisert det litt, legger Ihle til.

De ønsker også å jobbe med å styrke det faglige. De ønsker seg blant annet kurs i ­veterinærmedisin og grundigere gjennomgang av Norsk Helsenett og lovverket rundt.

Knytte utenlands­studentene til Norge

Simonsen representerer utenlandsstudentene, som innebærer rundt ti studenter i Danmark og en liten håndfull på andre steder. For henne blir det en viktig oppgave å hjelpe studentene med å opprettholde en tilknytning til Norge, siden de fleste reiser hjem for å finne jobb etter studiene. I tillegg håper hun å styrke faget i Norge ved å kunne vise til hva som gjøres annerledes i Danmark.

Ønsker plass i Sentralstyret

Studentene synes det er positivt at foreningen jobber for å få med studentene. De føler ­absolutt at de er mer enn fyll på medlemslistene.

— Foreningen lytter til studentene, og det er positivt, synes Ihle.

De understreker samtidig at de ønsker en studentplass i Sentralstyret og mener det vil være en motivasjon for studenter som ønsker å engasjere seg.

Flott med aktive studenter

Leder i Farmaceutene, Rønnaug Larsen, er strålende fornøyd med å ha fått på plass et styre med engasjerte studenter.

— Det er flott at det er blåst nytt liv i ­studentstyret. Vi setter stor pris på at ­studentene engasjerer seg, sier hun.

Hun mener det er viktig at de har noen som kan ta tak i ting som har betydning for ­studentlivet til farmasøytene, og at studentstyret vil bli en stor ressurs for foreningen.

— Dessuten er det fint å ha et formelt forum der jeg kan henvende meg og få tilbake­meldinger på saker som berører farmasistudentene.
Larsen ser ikke bort fra at studentene også kan få plass i Sentralstyret. Organisasjons­utvalget ser det som en helt klar mulighet og vil antakelig foreslå det for Representantskapet når den nye organisasjonsformen skal vedtas i november. 

Skrevet av: Tore Rasmussen Steien

(Publisert i NFT nr. 4/2019 side 33)