Nyheter

Aust-Agder krets på vegne av NFF i Aust-og Vest-Agder arrangerer medlemsmøte 20. oktober på hotell Norge i Lillesand kl 19.00.

Prisen for Årets farmasøyt ble delt ut igår kveld. Det var en rørt, overrasket og takknemlig prisvinner som igår kveld tok i mot prisen på foreningens festarrangement i anledning prisutdelingen og Verdens Farmasøydag. 

Prisen til Årets farmasøyt 2014 ble tildelt i eget arrangement på verdens farmasøytdag 25.september. Wenche Gordon tildeles prisen for sitt arbeid innen norsk og internasjonal farmasi. Hun har vært og er et engasjert medlem som er en flott ambassadør for profesjonen.

Årets farmasøyt 2014 ble tildelt i eget arrangement på verdens farmasøytdag 25.september

Årets farmasøyt er en utmerkelse som gis til en yrkesaktiv farmasøyt som på en spesiell måte har bidratt til å forsterke, utvikle eller befeste farmasiens og farmasøytenes rolle i samfunnet, og som gjennom sin yrkesutøvelse står som et forbilde for andre farmasøyter.

Sentralstyret i Norges Farmaceutiske Forening besluttet å gi prisen Årets farmasøyt 2014 til Wenche Gordon.

I år markeres dagen med stand utenfor Nationaltheatret stasjon. UiO-studenter ikledd hvite labfrakker med NFF-logo deler ut kort "Spør farmasøyten om legemidler", Farmaceutenes annonsebilag til Aftenposten 28/4-2014, NFF-sukkertøy og -reflekser. På kvelden deles prisen for Årets Farmasøyt ut. 

NFF Troms- og Finnmark krets inviterer til medlemsmøte lørdag 1.november på det nye hotellet
Clarion Hotel The Edge (CHTE) i Tromsø.  Invitasjon

Vestfold krets avholdt sensommertreff i Tønsberg 27.august. 
Tilsammen 16 farmasøyter deltok på kretsens sosiale sensommertreff. Referat fra møtet

NFF- Østfold krets arrangerer høstmøte på Quality Hotel Sarpsborg (ved Inspiria) torsdag 30. oktober kl. 19.00. 

 

Tirsdag 14.oktober kl 18:30 arrangerer Oslo og Akershus krets av NFF  høstmøte på Scandic Hotell Edderkoppen, St Olavs plass. 

Nordisk Farmaceutunion (NFU) avholdes i august hvert år. NFU er en møteplass for representanter fra våre søsterorganisasjoner i Danmark, Finland, Sverige og Island. Årets vertskap er svenskene, som inviterte til Stockholm 14-16.august.  Hensikten med møtet er å fremme nordisk samarbeid og dra nytte av hverandres erfaringer og arbeidsmetoder.