Nyheter

De fleste farmasøyter omfattes av lønnsoppgjørene som gjennomføres hvert år på våren. Vet du hva som foregår i forkant av og under lønnsforhandlingene? Denne artikkelen skal gi deg et lite innblikk i hvordan lønnsoppgjørene blir gjennomført.

Farmaceutene ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Foreningen forhandler lønn og overenskomster for farmasøyter innen privatapotek, sykehusapotek, sykehus, staten og KS.

NFF Oslo og Akershus krets arrangerer årsmøte tirsdag 25.mars kl 18:30 på Scandic Hotell Edderkoppen, St Olavs plass.

Kretsstyret innkaller til årsmøte onsdag 26.mars kl. 19.00. Årsmøtet avholdes i 3.etg. på Vitusapoteket Elefanten i Kristiansand.

Referat fra styremøte i NFF-A

NFF-P inviterer til medlemsmøte mandag 24. mars 2014 kl. 17.30-19.30 i Smeruds kontorer i Drammensveien 41 i Oslo. 

Aust-Agder krets arrangerer høstmøte i samarbeid med Vest-Agder krets mandag 14.oktober 2013. 

Her kan du studere farmasi i Norge:

Tillitsvalgte i Norges Farmaceutiske Forening sitter med et stort ansvar. Tradisjonelt skal hver arbeidsplass med ett eller flere medlemmer i NFF utnevne en tillitsvalgt. 
I tillegg finnes det hovedtillitsvalgte, eksempelvis valgt av medlemmene i en apotekkjede. Disse vil typisk delta på lønnsforhandlinger.

Plikter, men også rettigheter
Det følger en del plikter med et tillitsverv, men visste du at det også medfører en god del rettigheter ved å være tillitsvalgt?