Nyheter

Vi vil her publisere spørsmål (anonymt) og svar på spørsmålene. På grunn av stor pågang av spørsmål, samt at det er viktig med kvalitetssikring av svarene, vil det gå noe tid før vi får svart ut disse spørsmålene. 

Omlegging av arbeidstid fra en hovedregel om at ulempe avspaseres, til et system med utbetaling, kan være uoversiktlig. Vi har derfor utviklet noen verktøy for å simulere endringen. Vi har også laget noen typeeksempler.

I hovedoppgjøret 2018 ble Virke og Farmaceutene enige om en ny overenskomst for apotek i Virke. Avtalen innebærer bl.a. en omlegging av arbeidstid, noe som vil bli gradvis faset inn gjennom 2019.

Lønnsoppgjøret for apotekene i Virke (Apotek 1, Boots og diverse frittstående apotek) kom i havn kl 04:00 lørdag 29. september. Resultatet ble en ramme på 2,8 %, og en ny og modernisert overenskomst. 

Troms og Finnmark krets inviterer til høstmøte lørdag 3.november på Radisson Hotell i Tromsø kl 14:00

Anne Markestad ble utnevnt til Årets Farmasøyt 2018 under markeringen av Verdens Farmasøytdag på Litteraturhuset i går kveld. 

14.2 – 15.2.19

Sted

Quality Hotel Expo, Fornebu

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, i private apotek, sykehusapotek, sykehus, helseforetak og virksomheter i privat sektor/industrien. Tillitsvalgte og kontaktpersoner i kommunal sektor er også velkommen. Tillitsvalgte i staten har tilbud om særegent grunnkurs i februar.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. Hovedavtalen mellom Farmaceutene og Virke, og avtalen mellom Farmaceutene og NHO gir rett til fri for å delta på kurs. Dersom fri til kurs medfører trekk i lønn, dekker Farmaceutene lønnstrekket. Hovedavtalen mellom Spekter og SAN gir ansatte rett til fri med lønn for å delta (HA § 26), og tillitsvalgte rett til fri med lønn for å delta (HA § 52).

Læringsmål

Tillitsvalgtkurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i rollen som tillitsvalgt i Farmaceutene, og deltakerne vil få kjennskap til Farmaceutenes organisasjon, våre overenskomster og relevante lover som regulerer arbeidslivet.

Program

Program finner du her. Det tas forbehold om nødvendige justeringer.

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)
  • Staten: Hovedavtalen § 39
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6
  • NHO: Hovedavtalen § 4

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Det er sendt personlig invitasjon pr Questback til alle aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra kurset

4.2 – 6.2.19

Sted

Radisson Blu Royal Hotel, København, Danmark

Målgruppe

Medlemmer av Legeforeningen, Veterinærforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsøkonomene og Farmaceutene som er ansatt i staten (ikke helseforetak), og som er relativt ferske som tillitsvalgt, som vurderer å stille seg til disposisjon som tillitsvalgt, eller som trenger litt påfyll i tillitsvalgtrollen. 

Medlemmer av øvrige foreninger i Akademikerne stat kan også delta, forutsett avklaring via eget sekretariat.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold.

Læringsmål

Kurset skal gi en grunnleggende innføring i rollen som tillitsvalgt i statlig sektor. Deltakerne vil få en presentasjon av lov og avtaleverk som regulerer statlig sektor og en første innføring i noen praktiske bestemmelser tillitsvalgte har nytte av. I tillegg vil deltakerne få praktiske råd om hvordan tillitsvalgtsrollen kan fylles med innhold – og inviteres til å utveksle erfaringer, diskutere aktuelle problemstillinger, og bygge nettverk.

Program

181219_program.pdf

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i staten:

  • Staten: Hovedavtalen § 39 (fri med lønn)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Farmaceutene vil sørge for at alle våre medlemmer i staten blir invitert.

Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra kurset

28.1.19

Sted

Scandic Hotel Fornebu

Tidsrom

Trolig Kl 10 - 15

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle tillitsvalgte i Spekter-virksomheter som skal involveres i lønnsoppgjøret og delta i forhandlingsdelegasjonene.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. Hovedavtalen mellom Spekter og SAN gir tillitsvalgte rett til fri med lønn for å delta (HA § 52), ansatte uten tillitsverv, men som skal være del av forhandlingsutvalg har også rett til fri med lønn for å delta (HA § 26).

Læringsmål

Kurset er praktisk rettet, og skal bl.a. gi deltakeren en oppfrisking i forhandlingssystemet i Spekter, forståelse for økonomiske begrep og beregninger man møter i lønnsforhandlinger, og praktiske råd til forberedelse og gjennomføring av forhandlingsløp. Deltakerne vil også lære om tvisteløsningsmekanismene, og hvilke muligheter og begrensninger disse gir.

Program

Program legges ut hos SAN når det er klart. Det tas forbehold om nødvendige justeringer.

Rett til fri

Tillitsvalgte har rett til fri for å delta på konferansen.

  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)

Påmelding

Påmelding åpner i medio november.

Påmelding skjer via SAN (NITO). Ta kontakt på kurs@farmaceutene.no dersom du har spørsmål.

 

28.1.19 – 29.1.19

Sted

Scandic Hotel Fornebu

Tidspunkt

Konferansen vil strekke seg over to dager. Oppstart blir publisert når programmet er klart.

Målgruppe

Konferansen retter seg mot sentrale tillitsvalgte i NFF-A og NFF-F, med direkte involvering i lønnsforhandlinger i de respektive Spekter-virksomhetene. Farmaceutene har fått tildelt et gitt antall plasser, som tildeles etter konsultatsjon med NFF-A og NFF-F. Farmaceutene har total 11 plasser (tre for våre rådsmedlemmer, og åtte til fordeling mellom tillitsvalgte).

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. Hovedavtalen mellom Spekter og SAN gir tillitsvalgte rett til fri med lønn for å delta (HA § 52).

Læringsmål

Konferansen skal gi deltakerne grunnlag for refleksjon rundt de økonomiske forhold som styrer lønnsutviklingen, og faglig påfyll for å kunne håndtere videre lønns- og interessearbeid.

Program

Programmet ligger på SAN.no

Rett til fri

Tillitsvalgte har rett til fri for å delta på konferansen.

  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)

Påmelding

Påmelding skjer fra medio november.

Farmaceutenes plasser fordeles mellom NFF-A og NFF-F, og koordineres via sekretariatet. Ta kontakt på kurs@farmaceutene.no dersom du har spørsmål.