Nyheter

Høstmøtet for medlemmer i Vestfold krets fant sted på Cafe M i Tønsberg 5.november 2014. Tema for møtet var "Potensielle farmasøyttjenester i apotek - med eksempler fra Norge og Skottland".

Årets høstmøte ble avholdt den 23. oktober 2014 ved Rica hotell Maritim i Haugesund. Før det faglige programmet startet, nøt de oppmøtte hver sin tapastallerken i Gallionen.

Nasjonal faglig veileder "Bruk av opioider – ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter" er ferdigstilt og publisert på nettsidene til Helsedirektoratet.
Hilde Frøyland, avdelingsleder og cand. pharm. ved Diakonhjemmets sykehusapotek, Oslo har representert Norges Farmaceutiske Forening i arbeidsgruppen.

Som et innspill i arbeidet med ny Legemiddelmelding, har Apotekforeningen og Norges Farmaceutiske Forening sendt et felles brev til helse- og omsorgsdepartementet. 
- Bruk farmasøytkompetansen bedre i apotek, er budskapet fra leder i NFF Tove Ytterbø og administrerende direktør i Apotekforeningen Per T. Lund. 

Styret i Pensjonistkretsen har som mål å sende ut et informasjonsbrev til medlemmene i tillegg til årsmeldingen. 

Hovedformålet med informasjonsbrevet er å oppdatere medlemmene om hva som skjer med pensjonen for inneværende år. 

Nyhetsbrevet finner du her . 

Pensjonistkretsen av NFF inviterer til medlemsmøte  
Fredag 7. november 2014 kl. 16.05,

i Folkets Hus, møterom ODIN (2.etg)
(umiddelbart etter avslutning av det offisielle Farmasidag-programmet)

Tilfeldig forbipasserende ble  spurt om hva de visste om farmasøyter på vår stand utenfor Nathionalteateret på Verdens farmasøytdag, 25.september 2014. Farmaceutenes journalist og fotograf Kai Hovden filmet det hele. Se hva de svarte her: https://vimeo.com/108769703 Viser du din kompetanse hver dag?

 

Nordland krets avholder høstmøte på Thon Hotel Nordlys Bodø, lørdag 25.oktober 2014.

Vestfold krets inviterer til medlemsmøte 5.november på Cafe M i Tønsberg.

Det inviteres til høstmøte i Rogaland krets 23.oktober på Rica Maritim Hotell Haugesund.