Nyheter

NFF- Østfold krets arrangerer høstmøte på Quality Hotel Sarpsborg (ved Inspiria) torsdag 30. oktober kl. 19.00. 

 

Tirsdag 14.oktober kl 18:30 arrangerer Oslo og Akershus krets av NFF  høstmøte på Scandic Hotell Edderkoppen, St Olavs plass. 

Nordisk Farmaceutunion (NFU) avholdes i august hvert år. NFU er en møteplass for representanter fra våre søsterorganisasjoner i Danmark, Finland, Sverige og Island. Årets vertskap er svenskene, som inviterte til Stockholm 14-16.august.  Hensikten med møtet er å fremme nordisk samarbeid og dra nytte av hverandres erfaringer og arbeidsmetoder.

 

Sted: Radisson BLU Scandinavia Hotell, Oslo

Dato: 8. september kl 9.00 til 16.30 og 9. september kl 9.00 til 15.30

Målgruppe: Ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Påmeldingsfrist: Snarest

 

Pensjonistkretsen avholdt styremøte 10.april 2014 i NFFs lokaler i Tollbugata 35. Vedlagt er referat fra møtet.  

Styret i NFF Aust-Agder avholdt møte på Egon i Arendal 12/5-2014. 

 

Referat fra styremøte 

Partene er enig om å fortsette meklingene på overtid. Det kommer beskjed straks meklingen er ferdig.

Meklingen mellom Farmaceutene og Virke startet tirsdag 13. mai 2014 kl. 10.00. 

Dersom partene ikke blir enige innen fristens utløp i morgen, onsdag 14. mai kl 24.00, er det fare for streik i apotek fra og med torsdag morgen, 15. mai 2014. Følg med på nettsidene for siste nytt om utviklingen. 

Kretsens årsmøte fant sted 25.mars 2014 på First Ambassadeur Hotell, Drammen.
I tillegg til rene årsmøtesaker bidro Per Kristian Faksvåg fra Apotekforeningen og Tove Ytterbø med foredrag om henholdsvis NB 2013-kampanjen gjennomført våren 2013 samt en orientering om Farmaceutenes nye visjon. 

Forslaget som ble sendt ut på høring inneholdt blant annet en klargjøring knyttet til krav til tilberedning av 
legemidler i sykehus og andre helseinstitusjoner. Les mer her: 

Legemiddelhåndteringsforskriften